Πιστοποιητικό ISO

loading

Πιστοποιητικό

ΕΛΟΤ EN ISO 9001 : 2008

Φορέας Πιστοποίησης :

TÜV HELLAS (TÜV NORD) Α.Ε.

Διεύθυνση :

Λ. Μεσογείων 282 - Χολαργός Αθήνα

Ισχύει από :

Απρίλιος 13, 2016

Ισχύει μέχρι :

Σεπτέμβριος 14, 2018

Ημερομηνία έκδοσης :

Απρίλιος 13, 2016

Αριθμός Μητρώου Πιστοποιητικού :

041 16 0073

Αναφορά Επιθεώρησης με αρ.

Ε-2716/2016

Πεδίο Εφαρμογής :

Παροχή Οδοντοτεχνικών Εργασιών: Ορθοδοντικές και Παιδοδοντικές Εφαρμογές

Η πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες επιθεώρησης και πιστοποίησης της TÜV HELLAS (TÜV NORD) Α.Ε. και υπόκειται σε τακτικές επιθεωρήσεις επιτήρησης.