loading

Νάρθηκες ΚΓΔ

Κινησιολογία κροταφογναθικής διάρθρωσης

Στατικές σχέσεις γνάθων
(Κεντρική σχέση - Μέγιστη συγγόμφωση - Κεντρική σύγκλειση, Θέση αναπαύσεως)
Δυναμικές σχέσεις
(Κατάσπαση - Προλίσθηση - Πλαγιολισθήσεις)
Λειτουργικές κινήσεις
(Μάσηση - Κατάποση - Φώνηση)

loading
Κατασκευή νάρθηκα κροταφογναθικής διάρθρωσης

loading

O νάρθηκας αποτελεί ενδοστοµατική κατασκευή τοποθετημένη επί του άνω ή κάτω οδοντικού τόξου, με χαρακτηριστικά: λεία-επίπεδη επιφάνεια αρθρώσεως, αυχενικά όρια επί της μείζονος περιμέτρου κάθε δοντιού, πρόσθιο οδηγό για την αποσυναρμογή των οπισθίων δοντιών κατά την προολίσθηση, κυνοδοντική προστασία στην εργαζόµενη πλευρά κατά την πλαγιολίσθηση και λειτουργικά αποτελεί έναν οδηγό για μια πιο σταθερή χαλαρή μυϊκή σχέση των γνάθων.

Η χρήση νάρθηκα ενδείκνυται τόσο για θεραπεία δυσλειτουργιών ΚΓΔ (νάρθηκας σταθεροποίησης ή κεντρικής σχέσης), είτε για έλεγχο παραλειτουργιών (βρυγµού), είτε µε την ολοκλήρωση μιας προσθετικής αποκατάστασης για ανάγκη ελέγχου σύγκλεισης ή προστασίας της προσθετικής εργασίας. Ακόμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περιπτώσεις ανάγκης αύξησης κάθετης διάστασης ή σαν νάρθηκας πρόσθιας μετατόπισης (αντιµετώπιση clicking).

H δυσλειτουργία και η παθολογία γενικότερα της ΚΓΔ φαίνεται ότι αποτελεί µάστιγα της εποχής μας, αφού το 20-25% του πληθυσµού έχει κάποιο σχετικό πρόβληµα. Αιτίες αυτών µπορούν να αποτελούν είτε κάποιο τραύμα (event), στρες, παραλειτουργία (βρυγμός) είτε αντανακλαστικός πόνος. Μετά από κλινική εξέταση και μελέτη του ιστορικού του ασθενούς προκύπτει ακριβής διάγνωση και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ο νάρθηκας ΚΓΔ αποτελεί το θεραπευτικό µέσο ώστε να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά μιας φυσιολογικής ΚΓΔ η πάσχουσα ΚΓΔ.

loading

Νάρθηκας βρυγμού

"Εντονη οδοντική επαφή υπάρχει σε άτομα που εμφανίζουν παραλειτουργία (Βρυγμός) με αποτέλεσμα την αποτριβή μασητικων και κοπτικών επιφανειών.
Στα άτομα αυτά είναι αναγκαία η δημιουργία ιδανικής πρόσθιας προστασιας, για να περιοριστούν τα επεισόδια παραλειτουργίας και να προστατευθούν τα οπίσθια δόντια από τριβές

Μια σωστή πρόσθια προστασία περιέχει τα παρακάτω στοιχεία:

1. Τα πρόσθια δόντια της κάτω γνάθου βρίσκονται σε ελαφρότερη επαφή με τους ανταγωνιστές τους από ότι τα οπίσθια δόντια στη θέση της μέγιστης συγγόμφωσης.
2. Στην πλαγιολίσθηση πρέπει να υπάρχει επαφή μόνο στον κυνόδοντα της εργαζόμεγης πλευράς (κυνοδοντική προστασία)
3. Στην προολίσθηση πρέπει va υπάρχει επαφή των κοπτικών επιφανειών των κάτω τομέων. Εάν δεν είναι δυνατόν και οι τέσσερεις τομείς να είναι σε επαφή, δύο επαφές εκατέρωθεν της µέσης γραµµής θεωρούνται αποδεκτές

Απαιτούμενες καταγραφές

Καταγραφή προσωπικού τόξου (σχέση άνω γνάθου ως προς το οριζόντιο επίπεδο αναφοράς).

Καταγραφή στατικών σχέσεων κάτω γνάθου ως προς την άνω γνάθο (καταγραφή µέγιστης συγγόµφωσης - καταγραφή κεντρικής σχέσης με χρήση πρόσθιου αποπρογραµµατιστή).

Καταγραφές δυναμικών σχέσεων κάτω γνάθου ως προς την άνω (ενδοστοµατικές & καταγραφές δήξεως) - (προολίσθηση - αριστερή δεξιά πλαγιολίσθηση {τοποθέτηση υλικού καταγραφής µόνο στη μη εργαζόµενη πλευρά}).

Μεταφορά καταγραφών και ρύθμιση αρθρωτήρων

Αρθωτήρες (µηχανικές συσκευές που αναπαριστούν τις ΚΓΔ και τις γνάθους και στις οποίες μπορούν να προσαρτώνται τα εκμαγεία της άνω και κάτω γνάθου).
Ταξινόμηση αρθρωτήρων (ανάλογα με τις μεταβλητές Ρυθμίσεις που επιδέχεται το κάθε σύστημα και ανάλογα µε Την τοποθέτηση των κονδυλικών στοιχείων)

Ταξινόμηση αρθρωτήρων σύμφωνα με τις μεταβλητές: Γίγγλυμος - Σταθερών αποκλίσεων - Ηµιπροσαρµοζόμενος - Πλήρως προσαρμοζόμενος.
Σύµφωνα µε την τοποθέτηση των κονδυλικών στοιχείων διακρίνονται σε ARCON, NON ARCON (οι ARCON έχουν τα στοιχεία της κονδυλικής τροχιάς "κροταφική γλήνη" στο επάνω µέρος και τα κονδυλικά στοιχεία στο κάτω μερος).

 • loading
 • loading
 • loading
 • loading
 • loading
 • loading
 • loading
 • loading
 • loading
 • loading
 • loading
 • Υπηρεσίες

  Μεταξύ των διαφόρων κινητών μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται ως συγκρατητικά μέσα μετά από την ολοκλήρωση της ορθοδοντικής θεραπείας περιλαμβάνονται κυρίως:...

  Διαβάστε περισσότερα

  Το τμήμα κατασκευής ακίνητων μηχανισμών του εργαστηρίου μας πλαισιωμένο με το πληρέστερο μηχανολογικό εξοπλισμό, με ορθή μεθοδολογία παρασκευής ακίνητων...

  Διαβάστε περισσότερα

  Κατά την ορθοδοντική θεραπεία με λειτουργικά μηχανήματα εκλύονται λειτουργικά ερεθίσματα, τα οποία προκαλούν μεταβολή της μορφής και διάταση των ιστών με αποτέλεσμα...

  Διαβάστε περισσότερα

  Η διαρκής ενημέρωση από διεθνή-εγχώρια συγγράμματα, εγγυώνται την άριστη και υπεύθυνη κατασκευή παιδοδοντικών εφαρμογών από το F.N. Orthodontics...

  Διαβάστε περισσότερα

  Τα Mini ορθοδοντικά εμφυτεύματα αποδείχτηκαν τα τελευταία χρόνια ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στην ορθοδοντική θεραπεία και γενικά έδωσαν λύσεις εκεί που άλλου τύπου ορθοδοντικά...

  Διαβάστε περισσότερα

  Οι αόρατοι ορθοδοντικοί νάρθηκες κατασκευάζονται σύμφωνα με τις εντολές των ιατρείων που συνεργαζόμαστε και πάντα με πιστοποιημένα για την κάθε τεχνική υλικά. Με σεβασμό στις ανάγκες...

  Διαβάστε περισσότερα

  Ο νάρθηκας αποτελεί ενδοστοματική κατασκευή τοποθετημένη επί του άνω ή κάτω οδοντικού τόξου, με χαρακτηριστικά: λεία-επίπεδη επιφάνεια αρθρώσεως, αυχενικά όρια επί της μείζονος...

  Διαβάστε περισσότερα

  Ενδοστοματική Μονομπλόκ. Κατασκευή εξ'ολοκλήρου από σιλικόνη κατάλληλη για συγκράτηση αποτελεσμάτων και αποφυγή υποτροπών, ειδικότερα σε περιπτώσεις ΙΙΙ τάξης...

  Διαβάστε περισσότερα

  Αθλητικός νάρθηκας, (mouthguard-νάρθηκας φύλακας) ονομάζεται η αφαιρούμενη οδοντιατρική συσκευή , η οποία εφαρμόζει στα δόντια της άνω γνάθου του αθλητή...

  Διαβάστε περισσότερα

  Αναλαμβάνουμε την κατασκευή ναρθήκων μεταφοράς για την έμμεση συγκόλληση γλωσσικών και προστομιακών αγκυλίων (brackets). Η τοποθέτηση γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και των...

  Διαβάστε περισσότερα

  Το σύνδρομο Άπνοιας Ύπνου είναι μια παθολογική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενα επεισόδια διακοπής της αναπνοής κατά την διάρκεια του ύπνου. Αυτά έχουν τη μορφή...

  Διαβάστε περισσότερα

  Δείγματα Σταθεροποιητικών Ναρθήκων