loading

Σύνδρομο Αποφρακτικής Υπνικής Άπνοιας Ύπνου

Το σύνδρομο Άπνοιας Ύπνου είναι μια παθολογική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενα επεισόδια διακοπής της αναπνοής κατά την διάρκεια του ύπνου. Αυτά έχουν τη μορφή άπνοιας ή υπόπνοιας και συμβαίνουν λόγω μερικής ή πλήρους απόφραξης των ανώτερων αεραγωγών. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα συχνή πάθηση κατά την οποία παρατηρούνται στους ασθενείς συμπτώματα όπως έντονο ροχαλητό, υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας και ανεξήγητη κόπωση.

Τα ενδοστοματικά μηχανήματα είναι κινητά ορθοδοντικά μηχανήματα που χρησιμοποιεί ο ασθενής κατά τη διάρκεια του ύπνου τα οποία χωρίζονται σε αυτά που έχουν σκοπό την πρόσω μετακίνηση της κάτω γνάθου (Mandibular Repositioner) ή την πρόσθια θέση της γλώσσας (Tongue-retaining device). Ο σκοπός αυτών των ορθοδοντικών μηχανημάτων είναι να φέρουν την κάτω γνάθο ή/και μόνο τη βάση της γλώσσας σε πιο πρόσθια θέση, ενεργοποιώντας μια σειρά μυών. Η φιλοσοφία τους είναι να εμποδίζουν τη γλώσσα να ολισθαίνει προς το οπίσθιο φαρυγγικό τοίχωμα και να διανοίγουν το κατώτερο τμήμα του υποφάρυγγα ώστε η λειτουργία της αναπνοής να γίνεται αβίαστα. Έτσι τα ορθοδοντικά μηχανήματα τα οποία μετακινούν την κάτω γνάθο προς τα εμπρός και αυξάνουν τον αναπνευστικό χώρο στο επίπεδο της γλώσσας βοηθούν σημαντικά τους ασθενείς με βαρύ ροχαλητό και Άπνοια Ύπνου.

Τα μηχανήματα για τη θεραπεία της Άπνοιας Ύπνου – αποφρακτικής αιτιολογίας κατατάσσονται ανάλογα με τη λειτουργία τους σε:
1. Μηχανήματα για την μετακίνηση και συγκράτηση της γλώσσας σε μια πιο πρόσθια θέση,
2. ASLP (Adjustable Soft Palate Lifter) ασκούν πίεση στη μαλακή υπερώα,
3. TOPS (Tepper Oral Proprioceptive tepper oral proprioceptive stimulation) για την εξάσκηση θέσεως της γλώσσας και
4. Επανατοποθετητές κάτω γνάθου για την πρόσω μετακίνηση της (MandibularRepositioners).

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι ορθοδοντικοί νάρθηκες για την αποκατάσταση της υπνικής άπνοιας προσφέρονται για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων με πολύ καλά αποτελέσματα.
Έχουν τοποθετηθεί σε ασθενείς ανεξαρτήτως ηλικίας.
Εργαστηριακά έχουν αναπτυχθεί όλοι οι παραπάνω τύποι νάρθηκα και όπως είδαμε διαφέρουν κυρίως ως προς το μέσο ενεργοποίησης.
Το κόστος κατασκευής, τους καθιστά πιο προσιτούς από τις εξωστοματικές συσκευές και ποικίλει ανάλογα με τον τύπο και το είδος που χρησιμοποιούμε.
Η επιλογή του μηχανισμού είναι καθαρά θέμα του κλινικού μιας και έρχεται σε άμεση επαφή με τον ασθενή και το πρόβλημά του.
Είναι θετικό ότι μπορεί να γίνει ταυτόχρονη χρήση με τις εξωστοματικές συσκευές C.P.A.P. Η θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών με τη χρήση ορθοδοντικών μηχανημάτων έχει πολύ καλά τεκμηριωμένα θεραπευτικά αποτελέσματα που σύμφωνα με τη βιβλιογραφία φτάνουν σε ποσοστά επιτυχίας το 70-87%.

Image missing
Image missing
Image missing
Image missing
 • loading
 • loading
 • loading
 • loading
 • loading
 • loading
 • loading
 • loading
 • loading
 • loading
 • Υπηρεσίες

  Μεταξύ των διαφόρων κινητών μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται ως συγκρατητικά μέσα μετά από την ολοκλήρωση της ορθοδοντικής θεραπείας περιλαμβάνονται κυρίως:...

  Διαβάστε περισσότερα

  Το τμήμα κατασκευής ακίνητων μηχανισμών του εργαστηρίου μας πλαισιωμένο με το πληρέστερο μηχανολογικό εξοπλισμό, με ορθή μεθοδολογία παρασκευής ακίνητων...

  Διαβάστε περισσότερα

  Κατά την ορθοδοντική θεραπεία με λειτουργικά μηχανήματα εκλύονται λειτουργικά ερεθίσματα, τα οποία προκαλούν μεταβολή της μορφής και διάταση των ιστών με αποτέλεσμα...

  Διαβάστε περισσότερα

  Η διαρκής ενημέρωση από διεθνή-εγχώρια συγγράμματα, εγγυώνται την άριστη και υπεύθυνη κατασκευή παιδοδοντικών εφαρμογών από το F.N. Orthodontics...

  Διαβάστε περισσότερα

  Τα Mini ορθοδοντικά εμφυτεύματα αποδείχτηκαν τα τελευταία χρόνια ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στην ορθοδοντική θεραπεία και γενικά έδωσαν λύσεις εκεί που άλλου τύπου ορθοδοντικά...

  Διαβάστε περισσότερα

  Οι αόρατοι ορθοδοντικοί νάρθηκες κατασκευάζονται σύμφωνα με τις εντολές των ιατρείων που συνεργαζόμαστε και πάντα με πιστοποιημένα για την κάθε τεχνική υλικά. Με σεβασμό στις ανάγκες...

  Διαβάστε περισσότερα

  Ο νάρθηκας αποτελεί ενδοστοματική κατασκευή τοποθετημένη επί του άνω ή κάτω οδοντικού τόξου, με χαρακτηριστικά: λεία-επίπεδη επιφάνεια αρθρώσεως, αυχενικά όρια επί της μείζονος...

  Διαβάστε περισσότερα

  Ενδοστοματική Μονομπλόκ. Κατασκευή εξ'ολοκλήρου από σιλικόνη κατάλληλη για συγκράτηση αποτελεσμάτων και αποφυγή υποτροπών, ειδικότερα σε περιπτώσεις ΙΙΙ τάξης...

  Διαβάστε περισσότερα

  Αθλητικός νάρθηκας, (mouthguard-νάρθηκας φύλακας) ονομάζεται η αφαιρούμενη οδοντιατρική συσκευή , η οποία εφαρμόζει στα δόντια της άνω γνάθου του αθλητή...

  Διαβάστε περισσότερα

  Αναλαμβάνουμε την κατασκευή ναρθήκων μεταφοράς για την έμμεση συγκόλληση γλωσσικών και προστομιακών αγκυλίων (brackets). Η τοποθέτηση γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και των...

  Διαβάστε περισσότερα

  Το σύνδρομο Άπνοιας Ύπνου είναι μια παθολογική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενα επεισόδια διακοπής της αναπνοής κατά την διάρκεια του ύπνου. Αυτά έχουν τη μορφή...

  Διαβάστε περισσότερα

  Δείγματα μηχανημάτων αντιμετώπισης συνδρόμου Άπνοιας Ύπνου